Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

66 total results found

UI частина

AI-Generated Gallery (UA) Filtered Gallery Page

На цій сторінці використовуємо наступні віджети: function віджет. Автоматично має з'явитися на новій сторінці. Додаємо ще одну кнопку, яка буде робити перехід на цю сторінку grid layout віджет: row container віджет: 2 select віджети; button ...

UI частина (створення сторінки Company)

HRM(NEW) Модуль створення компаній (Company)

На даній сторінці потрібно розмістити наступні віджети: CONTAINER, розтягнутий на всю сторінку в середині якого розмістимо всі інші віджети; 7 INPUT, 6 з  яких з Data_type : text, 1 - Number; 3 SELECT; 2 BUTTON. Всім віджетам потрібно давати інфор...

Створення компанії

HRM(NEW) Модуль створення компаній (Company)

Під створенням компанії мається на увазі реалізація однієї з операцій CRUD, а саме Create - тобто ми повинні здійснити запис в базі даних (в нашому випадку це буде база даних MongoDB) про компанію. Дані для запису в базу даних ми повинні передати з раніше ств...

Відображення компанії

HRM(NEW) Модуль створення компаній (Company)

Для відображення створеної нами компанії, потрібно зробити “EndPoint” в середовищі NodeRed, який витягне з бази даних інформацію про компанію. Для цього ми використовуємо 4 вузла: http in, mongodb in, function, http response.mongo in function Тобто да...

Оновлення створеної компанії

HRM(NEW) Модуль створення компаній (Company)

Для оновлення даних про компанію, потрібно створити потік (flow) в середовищі NodeRed, який отримує дані, здійснить запит в базу даних та API Call в середовищі UiEditor який передасть дані в середовище NodeRed. Даний flow складається з 6 вузлів: http in, func...

UI частина (створення сторінки Recruit)

HRM(NEW) Модуль створення вакансій (Recruit)

Для додавання нової сторінки в середовищі UIEditor, потрібно натиснути на символ "+" в розділі SIDEBAR на проти поля PAGES. Отже, дана сторінка складається з наступних віджетів: Table, в які відображаємо існуючі вакансії (в таблиці є button, при натискан...

Вибір компанії

HRM(NEW) Модуль створення вакансій (Recruit)

Потрібно створити запит у БД який повертає _id i companyName.Flow складається з вузлів: http in, 2 function, mongodb in, http response необіхідно знайти в базі даних компанії у який поле deleted має значення false. вузол mongodb in  повертає...

Відображаємо вакансії для вибору

HRM(NEW) Модуль створення вакансій (Recruit)

Далі в UI частині потрібно створити API: У віджеті вибору вакансії потрібно добавити у поле Options дані для вибору  

Створення вакансії

HRM(NEW) Модуль створення вакансій (Recruit)

В середовищі Node Red створюємо flow, який cкладатиметься з 5 вузлів: http in, debug, function, mongodb out, http response   Вузол function Вузол mongodb out (Insert Job): Для створення компанії, в UI Editori створюємо API call (createJob) в ...

Відображення створених вакансій

HRM(NEW) Модуль створення вакансій (Recruit)

Для відображення створених вакансій в таблиці, потрібно створити в середовищі Node Red flow який складається з 5 вузлів:http in, debug, function, mongodb in, http response function Вузол mongodb in( Get Job): В середовищі UI Edtior створюємо в A...

Редагування створених вакансій

HRM(NEW) Модуль створення вакансій (Recruit)

Для редагування створеної вакансії, спочатку потрібно відобразити інформацію про створену вакансію у віджетах модального вікна (Edit Job info), для цього потрібно в налаштуваннях кожного віджету в поле default text або default options передати відповідну власт...

Видалення створених вакансій

HRM(NEW) Модуль створення вакансій (Recruit)

Для видалення виділеної в таблиці вакансії створюємо flow(потік) в середовищі NodeRed, який складається з наступних вузлів: http in (method :deleted), function, debug, http response, mongodb out Вузол function (query): Вузол mongodb out: Тобто даний...

Company Jobs

HRM(NEW) Модуль деталі про компанію

На сторінці Company у таблицю з компаніями потрібно додати кнопку яка буде перенаправляти на сторінку зі списком робіт вибраної компанії Потрібно написати flow який візьме з колекції jobs всі вакансії, які належать до вибраної компанії. Приклад API яка ...

UI part. Creating the first page

AI-Generated Gallery Creating a "Home" page

VIDEO RESULT after completing all actions on the home page. Let's move on to execution On this page, we use the following widgets: function widgets (stretched across the full width and approximately 7-10px in height, used as a navigation menu): ...

Request to OpenAI

AI-Generated Gallery Creating a "Home" page

Creating a request in the Node-RED environment. In the Node-RED environment, we create an endpoint that makes a request to the OpenAI API and returns a link to an image. You will need the following nodes: "http in" node (with the POST method). "function"...

Working with collections on the home page.

AI-Generated Gallery Creating a "Home" page

On the "home" page, the user should have the ability to save images to a collection and create a new collection. Database setup and configuration. Please refer to this link to learn about the database configuration. The palette for installation is "node-red-...

UI part. Creating the page

AI-Generated Gallery Creating a "Collections" page

VIDEO RESULT after completing all actions on the "Collection" page. Let's proceed with the implementation. On this page, we will be using the following widgets: function widget. (It should automatically appear on a new page.)  grid layout widget: ...

Endpoints for deleting items

AI-Generated Gallery Creating a "Collections" page

In Node-RED, add two new endpoints: /deleteCollectionDelete information from the "imageCollection" collection in MongoDB based on the ID. Here is the format of the endpoint. In the "http in" node, select the PUT method. function msg.query = { ...

Let's connect Node-RED and the UI.

AI-Generated Gallery Creating a "Collections" page

Need to create 4 APIs. 1. /getCollections The API calls the same endpoint ("getCollection") in Node-RED as on the previous page. It is triggered when the page is loaded. 2. /createNewCollection The API calls the same endpoint ("createNewCollection") in N...

Створення endpoint y NodeRed

AI-Generated Gallery (UA) Cторінка SingleCollection

ВІДЕО РЕЗУЛЬТАТ після виконання всіх дій з сторінкою SingleCollection. Створення цієї сторінки почнемо з створення endpoint. Перейдемо до виконання Створюємо 4 ednpoint: 1.Отримати інформацію з imageCollection колекції в mongoDB по id колекції. Ось такий ...