Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

59 total results found

3. Відображення існуючих кандидатів

HRM Модуль відображення існуючих та додаван...

На даній сторінці в таблиці ми повинні відображати кандидатів відносно обраної вакансії. Для цього ми повинні створити flow(потік) в середовищі NodeRed, який витягне з бази даних всіх кандидатів відносно певної вакансії, та API call, method:GET, який передасть...

4. Редагування інформації про кандидата

HRM Модуль відображення існуючих та додаван...

Для редагування інформації про кандидата, нам потрібно здійснити наступні кроки: в віджетах  модального вікна “editCandidate_Info” ми відображаємо існуючі дані про виділеного в таблиці кандидата; створити Api call в середовищі UI Editor, в якому передаєм...

5. Видалення кандидата

HRM Модуль відображення існуючих та додаван...

Для видаленян кандидата потрібно створити потік ( flow) в середовищі Node Red,  який складається з наступних вузлів: http in; function; mongodb out; http response; debug Вузол function(query):   Вузол mongodb out(UpdateFieldDeleted): А т...

1.Cтворення сторінки Employees

HRM Модуль працівників (Employees)

Створюємо нову сторінку, називаємо її Candidates, і дана сторінка складається з наступних віджетів: Таблиця, в якій відображаємо існуючих працівників: 4 buttons, відповідно дії на кожну кнопку опишу окремо: Add Employee - відрикття модального вікна, я...

2. Відображення існуючих працівників

HRM Модуль працівників (Employees)

Для відображення існуючих працівників, потрібно створити потік (flow) в середовищі Node Red, який складається з наступних вузлів: http in; function; mongodb in; http response; debug. Вузол function (filltering): Вузол mongodb in: Створюєм...

3. Додавання (створення) нового працівника

HRM Модуль працівників (Employees)

Для створення нового працівника, потрібно створити потік (flow) в середовищі Node Red, який складається з наступних вузлів: http in; function; mongodb out; http response. Вузол function (Add DaysOff/SickDays): Вузол mongodb out:  В середов...

4. Редагування інформації про працівника

HRM Модуль працівників (Employees)

Для оновлення інформації про працівника, необхідно створити потік (flow) в середовищі Node Red, який складається за наступних вузлів: http in; function; http response; mongo db out 2 debug. Вузол function(query): Вузол mongodb out: В сере...

5. Модуль керування відпускними днями (Vacation Management)

HRM Модуль працівників (Employees)

При натисканні на кнопку Vacation Management  відкривається модальне вікно “Vacation_Management_modal”, в якому відображаємо кількість відпускних та лікарняних днів працівника, можливість обрати дати відпуску а також лікарняні дні. Нижче в таблиці відображаємо...

6.Видалення працівника

HRM Модуль працівників (Employees)

Для видалення працівника, створюємо потік (flow) в середовищі Node Red, який складається з наступних вузлів: http in; function; http response; mongodb out; debug. Вузол function: Вузол mongodb out: В середовищі UI Editor створюємо Api Cal...

Відправлення повідомленя про статус завдань активного спринту

Jira Telegram Notification

Для відправлення повідомлення про статус завдань з активного спринта ми створюємо потік в середовищі Node Red, в якому здійнюється два Http Request: 1) для отримання всіх спринтів з певної дошки; 2) Для отримання всіх завданнь з активного спринта. Далі ми збир...

Отримання сповіщення при закріпленні працівника за завданням

Jira Telegram Notification

Для отримання сповіщення при закріпленні працівника за завданням нам потрібно створити потік в середовищі Node Red, та створити веб хук в Jira, в якому вказати посилання на вузол http in нашого потоку.   Потік в середовищі Node Red:   Даний потік складає...

UI частина. Створення сторінки home

AI-Generated Gallery Створення home сторінки

ВІДЕО РЕЗУЛЬТАТ після виконання всіх дій з сторінкою home. Перейдемо до виконання На цій сторінці використовуємо наступні віджети: function віджет (розтягнутий на всю ширину та орієнтовно 7-10px висоти, використовується як навігаційне меню): text в...

Запит до OpenAI

AI-Generated Gallery Створення home сторінки

Крок 1. Створення запиту у середовищі Node Red. У середовищі Node Red створюємо endpoint, який зробить запит до OpenAI API та поверне нам посилання на  зображення.  Знадобляться вузли: http in( метод POST); function. У тілі функції вказуємо всі необхіні ...

Робота з колекціями на сторінці home

AI-Generated Gallery Створення home сторінки

На сторінці home у користувача має бути можливість зберегти зображення до колекції та створити нову колекцію.  Крок 1. Створення бази даних та налаштування. За цим посиланням  дізнаєтеся про налаштування бази даних. Палета для встановлення - node-red-node-mo...

UI частина

AI-Generated Gallery Сторінка Collection

ВІДЕО РЕЗУЛЬТАТ після виконання всіх кроків на сторінці Collection. Перейдемо до виконання На цій сторінці використовуємо наступні віджети: function віджет. Автоматично має з'явитися на новій сторінці grid layout віджет: row container віджет: ...

UI частина

AI-Generated Gallery Cторінка SingleCollection

На цій сторінці використовуємо наступні віджети: function віджет. Автоматично має з'явитися на новій сторінці grid layout віджет: row container віджет: button віджет; input віджет; row container віджет: list collaps віджет( у...

Gallery

AI-Generated Gallery Сторінка Gallery

На цій сторінці використовуємо наступні віджети: function віджет. Автоматично має з'явитися на новій сторінці grid layout віджет: row container віджет: list collaps віджет( у налаштуваннях вимикаємо show pagination, налаштовуємо  collaps heig...

Створення endpoints

AI-Generated Gallery Сторінка Collection

У NodeRed додайте два нові endpoint:    1. Видалення інформації з imageCollection колекції в mongoDB по id. Ось такий вигляд має ednpoint.  У вузлі http in  обираємо метод PUT. У тілі function пишемо:  msg.query = { _id: objectid(msg.payload._id) ...

Зв'язуємо NodeRed та UІ

AI-Generated Gallery Сторінка Collection

Створюємо 4 API. 1.Отримати колекції API викликає той самий endpoint (getCollection) у NodeRed, що і на попередній сторінці. Вона викликається при завантаженні сторінки. 2. Створення нової колекції API викликає той самий endpoint (createNewCollection) у ...

Створення endpoint y NodeRed

AI-Generated Gallery Cторінка SingleCollection

ВІДЕО РЕЗУЛЬТАТ після виконання всіх дій з сторінкою SingleCollection. Створення цієї сторінки почнемо з створення endpoint. Перейдемо до виконання Створюємо 4 ednpoint: 1.Отримати інформацію з imageCollection колекції в mongoDB по id колекції. Ось такий ...