Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

14 total results found

Відправлення повідомленя про статус завдань активного спринту

Jira Telegram Notification

Для відправлення повідомлення про статус завдань з активного спринта ми створюємо потік в середовищі Node Red, в якому здійнюється два Http Request: 1) для отримання всіх спринтів з певної дошки; 2) Для отримання всіх завданнь з активного спринта. Далі ми збир...

Отримання сповіщення при закріпленні працівника за завданням

Jira Telegram Notification

Для отримання сповіщення при закріпленні працівника за завданням нам потрібно створити потік в середовищі Node Red, та створити веб хук в Jira, в якому вказати посилання на вузол http in нашого потоку.   Потік в середовищі Node Red:   Даний потік складає...

UI частина (створення сторінки Company)

HRM(NEW) Модуль створення компаній (Company)

На даній сторінці потрібно розмістити наступні віджети: CONTAINER, розтягнутий на всю сторінку в середині якого розмістимо всі інші віджети; 7 INPUT, 6 з  яких з Data_type : text, 1 - Number; 3 SELECT; 2 BUTTON. Всім віджетам потрібно давати інфор...

Створення компанії

HRM(NEW) Модуль створення компаній (Company)

Під створенням компанії мається на увазі реалізація однієї з операцій CRUD, а саме Create - тобто ми повинні здійснити запис в базі даних (в нашому випадку це буде база даних MongoDB) про компанію. Дані для запису в базу даних ми повинні передати з раніше ств...

Відображення компанії

HRM(NEW) Модуль створення компаній (Company)

Для відображення створеної нами компанії, потрібно зробити “EndPoint” в середовищі NodeRed, який витягне з бази даних інформацію про компанію. Для цього ми використовуємо 4 вузла: http in, mongodb in, function, http response.mongo in function Тобто да...

Оновлення створеної компанії

HRM(NEW) Модуль створення компаній (Company)

Для оновлення даних про компанію, потрібно створити потік (flow) в середовищі NodeRed, який отримує дані, здійснить запит в базу даних та API Call в середовищі UiEditor який передасть дані в середовище NodeRed. Даний flow складається з 6 вузлів: http in, func...

UI частина (створення сторінки Recruit)

HRM(NEW) Модуль створення вакансій (Recruit)

Для додавання нової сторінки в середовищі UIEditor, потрібно натиснути на символ "+" в розділі SIDEBAR на проти поля PAGES. Отже, дана сторінка складається з наступних віджетів: Table, в які відображаємо існуючі вакансії (в таблиці є button, при натискан...

Вибір компанії

HRM(NEW) Модуль створення вакансій (Recruit)

Потрібно створити запит у БД який повертає _id i companyName.Flow складається з вузлів: http in, 2 function, mongodb in, http response необіхідно знайти в базі даних компанії у який поле deleted має значення false. вузол mongodb in  повертає...

Відображаємо вакансії для вибору

HRM(NEW) Модуль створення вакансій (Recruit)

Далі в UI частині потрібно створити API: У віджеті вибору вакансії потрібно добавити у поле Options дані для вибору  

Створення вакансії

HRM(NEW) Модуль створення вакансій (Recruit)

В середовищі Node Red створюємо flow, який cкладатиметься з 5 вузлів: http in, debug, function, mongodb out, http response   Вузол function Вузол mongodb out (Insert Job): Для створення компанії, в UI Editori створюємо API call (createJob) в ...

Відображення створених вакансій

HRM(NEW) Модуль створення вакансій (Recruit)

Для відображення створених вакансій в таблиці, потрібно створити в середовищі Node Red flow який складається з 5 вузлів:http in, debug, function, mongodb in, http response function Вузол mongodb in( Get Job): В середовищі UI Edtior створюємо в A...

Редагування створених вакансій

HRM(NEW) Модуль створення вакансій (Recruit)

Для редагування створеної вакансії, спочатку потрібно відобразити інформацію про створену вакансію у віджетах модального вікна (Edit Job info), для цього потрібно в налаштуваннях кожного віджету в поле default text або default options передати відповідну власт...

Видалення створених вакансій

HRM(NEW) Модуль створення вакансій (Recruit)

Для видалення виділеної в таблиці вакансії створюємо flow(потік) в середовищі NodeRed, який складається з наступних вузлів: http in (method :deleted), function, debug, http response, mongodb out Вузол function (query): Вузол mongodb out: Тобто даний...

Company Jobs

HRM(NEW) Модуль деталі про компанію

На сторінці Company у таблицю з компаніями потрібно додати кнопку яка буде перенаправляти на сторінку зі списком робіт вибраної компанії Потрібно написати flow який візьме з колекції jobs всі вакансії, які належать до вибраної компанії. Приклад API яка ...