Skip to main content

Видалення створених вакансій

Для видалення виділеної в таблиці вакансії створюємо flow(потік) в середовищі NodeRed, який складається з наступних вузлів: http in (method :deleted), function, debug, http response, mongodb out

24.png

Вузол function (query):

25.png

26.png

Вузол mongodb out:

27.png

Тобто даний потік, буде здійснювати не безпосереднє видалення об'єкта з бази даних, а оновлюватиме його властивість “deleted”.
В середовищі UI Editor створюємо API Call, method DELETE, в тілі якого передаємо лише поле "_id" яке виступає унікальним ідентифікатором обєкта який видаляємо.

28.png

На кнопку Delete здійснюємо дві дії:

1) Виклик API call (deleteJob)
2) Виклик API call (getJobs)

29.png