Skip to main content

Вибір компанії

Потрібно створити запит у БД який повертає _id i companyName.
Flow складається з вузлів: http in, 2 function, mongodb in, http response

3.png

  • необіхідно знайти в базі даних компанії у який поле deleted має значення false.

4.png

  • вузол mongodb in

5.png

  •  повертаєм тільки _id та companyName

6.png

  • _id потрібно обгорнути у objectid

    7.png