Skip to main content

Редагування створених вакансій

Для редагування створеної вакансії, спочатку потрібно відобразити інформацію про створену вакансію у віджетах модального вікна (Edit Job info), для цього потрібно в налаштуваннях кожного віджету в поле default text або default options передати відповідну властивість виділеного в таблиці об'єкта:

19.png

Для оновлення виділеного в таблиці об'єкта (вакансії) потрібно створити потік (flow) в середовищі Node Red, який складається з наступних вузлів:
http in, debug, function(схожий як і для оновлення компаній), http response, mongodb out

20.png

function

21.png

Створюємо в середовищі UI Editor API call, METHOD: PUT, в тілі запиту передаємо значення з віджетів модального вікна (ModalEditJob), та поле “_id” виділеної в таблиці вакансії.

22.png

Модальні вікна: дії на кнопки Create та Update
При кліку на вказані кнопки ми повинні виконати 3 дії:
1) Здійснити API call (createJob або updateJob);
2) Здійснити API call (getJobs);
3) Закрити Модальне вікно

Отже в налаштування віджету button ми пишемо:

image.png