Skip to main content

Оновлення створеної компанії

Для оновлення даних про компанію, потрібно створити потік (flow) в середовищі NodeRed, який отримує дані, здійснить запит в базу даних та API Call в середовищі UiEditor який передасть дані в середовище NodeRed.

Даний flow складається з 6 вузлів: http in, function, mongodb out, http response, 2 debug15.png

updateQuery

16.png

Оскільки "_id" - унікальний, його потрібно видалити перед оператором оновлення "$set".

17.png

18.png

 

В середовищі UiEditor ми створюємо новий API call з методом PUT, в тілі(body) якого передаємо динамічні значення з віджетів. В даному випадку тіло запиту буде практично аналогічним до запиту для створення компанії, окрім нового поля “_id”, по якому ми ідентифікуватимемо об'єкт, що потрібно оновити.

19.png

Для зручної навігації в Node-red, варто розділяти запити, які стосуються одного модуля на різні флови. Наприклад, для модуля компанії - існує флов "Company", в якому розміщують всі HTTP запити (також їх називають endponits, ланцюги), пов'язані з ним.

image.png