Skip to main content

5.Видалення створених вакансій

Для видалення виділеної в таблиці вакансії  створюємо flow(потік) в середовищі NodeRed, який складається з наступних вузлів:

  • http in (method :deleted)
  • function
  • debug
  • http response
  • mongodb out

Вузол function (query):

Вузол mongodb out (delete job):

Тобто даний потік, буде здійснювати не безпосереднє видалення об'єкта з бази даних, а оновлюватиме його властивість “deleted”.

В середовищі UI Editor створюємо API Call, method Delete, в тілі якого передаємо лише поле "_id" яке виступає унікальним ідентифікатором обєкта який видаляємо.

На кнопку Delete здійснюємо дві дії:

  1. виклик API call (deleteJob)

     2.викли API call (getJobs)