Skip to main content

4.Редагування створених вакансій

Для редагування створеної вакансії, спочатку потрібно відобразити інформацію про створену вакансію у віджетах модального вікна (Edit Job info), для цього потрібно в налаштуваннях кожного віджету в поле default text або default options передати відповідну властивість виділеного в таблиці об'єкта:

 

Для оновлення виділеного в таблиці обєекта (вакансії ) потрібно створити потік (flow) в середовищі Node Red, який складається з наступних вузлів:

  • http in
  • debug
  • function
  • http response
  • mongodb out

image-1639654231134.png

Вузол function (Update Query):

Створюємо в середовищі UI Editor API call, METHOD: PUT, в тілі запиту передаємо значення з віджетів модального вікна (Edit Job Info), та  поле  “_id” виділеної в таблиці вакансії.

Модальні вікна: дії на кнопки Create та Update:

При натисканні на вказані кнопки ми повинні виконати 3 дії:
1) Здійснити API call (createJob або updateJob);

2) Здійснити API call (getJobs);

3) Закрити Модальне вікно

Отже в налаштування віджету button ми пишемо: